Välkommen till Riva Club Sweden!

Riva Club Sweden är en ideell förening öppen för alla, oavsett om man är ägare av en Riva eller inte. Det viktiga är ett brinnande intresse för de legendariska Rivabåtarna tillverkade av ”Cantieri Riva” i Italien.

– Klubbens syfte är att dessa unika båtar skall bevaras för framtiden, samtidigt som vi skall använda våra båtar.

– Medlemskapet skall förenkla och göra det roligare att äga en Rivabåt. Möten och evenemang där vi använder båtarna och umgås socialt är därför en viktig del av verksamheten.

– Erfarenhetsutbyte med våra syster-klubbar runt om i Europa är en annan. Klubben är också associerad med Riva Historical Society vilket ger stora möjligheter till internationellt utbyte med Rivaentusiaster i hela världen.

Vill Du veta mer om hur Du blir medlem i klubben så går Du in under Kontakt i menyn överst på sidan.


Eller klicka här så kommer du vidare.

The Riva Story…

Skaparen av de båtar som vi idag förknippar med de klassiska Rivorna, Carlo Riva, var ingalunda den som startade ”Cantieri Riva” i Sarnico vid stranden av fjällsjön Lago d’Iseo i norra Italien.

Historien börjar exakt 100 år och 12 dagar innan Carlo själv föds, då anfadern Pietro Riva ser dagens ljus för första gången den 12 mars 1822.

(Baserat på Piero Gibbelinis forskning och böcker i ämnet.)

Läs mer…

Suomi – Finland

Riva Club Sweden…
– Also for our Finnish friends!

Today whe have about 10 members in Finland and our vice president in the club is one of them.

Read more about hove to become a member…

SENASTE NYTT


  • Just Nu 8 juni

    Riva Classic 2023 Germany Våra tyska bröder och systrar ordnar sitt årliga möte. 2023 bestämde dem att hålla 3 floders turen. Med mycken logistisk vånda planerade man en tur på Mainz , Rhein och Mosel. 4 båtar av de 18 hör till Riva Club Sweden, varav en dansk Flemming Madsen , äntligen fick vi träffa […]

    Läs mer…