Riva Florida Super ”VITTORIA” 274, 1958

Första leverans gick till en Vernocchi i Italien och båten hade då en ChrisCraft MCL (6 cyl, 175 Hp) som kraftkälla.

Båten kom till Sverige 1990 som ett renoveringsobjekt och gick vidare till en äldre man 1995. 5 år senare, utan att något hänt med båten, köptes den av nuvarande ägare.

Sedan dess pågår ett omfattande renoveringsarbete med bl.a. byte av flera spant, ny botten mm. Förhoppningsvis får vi snart se denna Riva i vattnet igen, efter mer än 33 år på landbacken.

Nuvarande motor är en Chris Craft 283 på 185 Hp. Denna kom som standard i Super Florida från slutet av 1963.

(Florida Super bytte namn 1960 till Super Florida.)