Matrikel

Efter ett enhälligt beslut taget på årsmötet 2010 lägger vi ut medlemsmatrikeln på den lösenordskyddade delen av vår hemsida.

Matrikeln kan också hämtas hem som en PDF. Kolla gärna att dina egna uppgifter stämmer. Kolla speciellt din e-mailadress! Om något misstämmer är jag tacksam om du hör av dig till klubben för rättelse!