Välkommen till Riva Club Sweden!

Riva Club Sweden är en ideell förening öppen för alla, oavsett om man är ägare av en Riva eller inte. Det viktiga är ett brinnande intresse för de legendariska Rivabåtarna tillverkade av ”Cantieri Riva” i Italien.

– Klubbens syfte är att dessa unika båtar skall bevaras för framtiden, samtidigt som vi skall använda våra båtar.

– Medlemskapet skall förenkla och göra det roligare att äga en Rivabåt. Möten och evenemang där vi använder båtarna och umgås socialt är därför en viktig del av verksamheten.

– Erfarenhetsutbyte med våra syster-klubbar runt om i Europa är en annan. Klubben är också associerad med Riva Historical Society vilket ger stora möjligheter till internationellt utbyte med Rivaentusiaster i hela världen.

Vill Du veta mer om hur Du blir medlem i klubben så går Du in under Kontakt i menyn överst på sidan.


Eller klicka här så kommer du vidare.

The Riva Story…

Skaparen av de båtar som vi idag förknippar med de klassiska Rivorna, Carlo Riva, var ingalunda den som startade ”Cantieri Riva” i Sarnico vid stranden av fjällsjön Lago d’Iseo i norra Italien.

Historien börjar exakt 100 år och 12 dagar innan Carlo själv föds, då anfadern Pietro Riva ser dagens ljus för första gången den 12 mars 1822.

(Baserat på Piero Gibbelinis forskning och böcker i ämnet.)

Läs mer…

Suomi – Finland

Riva Club Sweden…
– Also for our Finnish friends!

Today whe have about 10 members in Finland and our vice president in the club is one of them.

Read more about how to become a member…

SENASTE NYTT


  • Ariston 154 – Werner Abrahamsson – lite Sipo mahogny

    I veckan hämtade jag Sipo mahogny till min Riva hos en av våra medlemmar i klubben, Jean-Olof Abrahamsson. Jean-Olof är 3:dje generationen, AB Werner Abrahamsson som tillsammans med sin fru, far och sina söner driver verksamheten i Varekil, Orust. Jean-Olof är hängiven Riva fantast som gärna hade haft en Riva, men tyvärr hinns inte allt […]

    Läs mer…