Junior


Junior introducerades 1966 som ersättare för den lilla Floridan. Dels började Floridan bli gammal designmässigt sett, men antagligen var den också för dyr att bygga när man ville få fram en ”instegsbåt” till vettigt pris.

Det som särpräglar Juniorn och gör den lätt att känna igen är det vitmålade mahognyskrovet. Båten var bl.a. tänkt som tender till större yachter och då är det lätt hänt att skrovet får en törn när man hissar eller sänker ned båten. Detta skulle då vara en orsak till det målade skrovet, som är lätt att bättra med lite färg, men själv tror jag huvudorsaken var att man då kunde använda billigare trä i skrovsidorna och på det sättet få ner priset…

Båten togs emot väl och under de 6 år den var i produktion tillverkades mer än 600 båtar. Endast smärre modifieringar genomfördes. Redan efter första året förlängdes skrovet med 15 cm och 1968 fick botten sin slutliga form med 10° i aktern och 18° midskepps. Från början hade båten Stewart-Warner instrument vilka byttes till VDO 1967.

Juniorn ersattes 1972 av Rudy, som nästan var en exakt kopia, men byggd i glasfiber.

In production:1966 – 1972
Total #:626
Length: (m)5.55 – 5.70
Width: (m)2.16 – 2.17
Engine: (Hp)180 – 220