På gång i klubben

Just nu ligger förhoppningsvis våra båtar omsorgsfullt omstoppade inför kommande vinter, men klubbaktiviteten stannar inte för det…

Som ni kanske sett så har Martin Alte och undertecknad inlett ett arbete på hemsidan som förhoppningsvis skall ge oss, och för all del alla andra också som är intresserade, lite mer kunskap och insikt om den båtskatt som medlemmarna förvaltar.

Tills nu har vi fått in bilder och lite historia från 15 båtägare, så nu återstår bara ca 33 båtar till innan vi är kompletta!

För övrigt pågår arbetet för fullt i styrelsen med planering inför nästa års Riva Run&Fun. Det ser ut som vi hamnar på Nacka Strand i Stockholm för vårt basläger, vilket ger möjligheter för utflykter såväl österut i skärgården som in i Mälaren söta vatten västerut.

– Ser fram mot det!

Eder webmaster,
/Olle