rf2006

9:th Northern Run&Fun 2006, Skagerack.

rf2006

Detta var första gången vi höll ett möte på Västkusten. Tack vare två entusiastiska medlemmar på plats (Niss & Yngve) kom mötet till stånd.

För oss från Ostkustens bräckvatten var det en ny upplevelse att se saltkristallerna täcka däcket… Besöket vid sälkolonin och ”räkfrossan” på en garanterat kal och fantastiskt vacker klippö i solnedgången glömmer vi inte heller!

Här kan du läsa en rapport i PDF-format från mötet: Rapport R&F 2006.pdf