RF2005

Run&Fun ”Light” 2005 , Enköping

RF2005

En återkomande frågeställning inför varje års möte är hur vi skall få fler att delta i våra möten. Inför 2005 bestämde vi därför att vi skulle hålla ner på kostnaderna maximalt och dessutom göra mötet lite kortare…

Resultat: Samma deltagare som vanligt! Tydligen är det andra motiv som ligger bakom huruvida man deltar eller inte… Mötet blev i alla händelser en mycket trevlig tillställning.

En rapport följer här med såväl trevliga som pikanta detaljer: Rapport R&F 2005 (PDF 300 kB)

Sa jag att mötet blev en ganska blöt föreställning? Kika närmare på Evalenas bilder så fattar du: R&F 2005 i bilder.