Jan-Martin Börman

Äger: Ariston #595, 1964

– Bakgrunden till anskaffningen av vår Ariston 595 var ett långvarigt intresse av skärgård och sjön. Min hustru Christine är född i Åbolands skärgård och min far var även hemmahörande därifrån. Med redan ett halvt dussin olika stora båtar var det något som fattades, en riktig träbåt och Riva var enda alternativet.


Förberedelserna började 6 år innan anskaffningen, med att bygga ett båthus med lyft. Som testbåt införskaffades den 7:de båten, en Sea Ray Pachanga 22 som placerades i båthuset och lyften testades. 

Hösten 2011 slog vi till, i Strömstad ! 

Ariston 595 Skickades 1964 direkt till Panama från fabriken och kom sedan att senare renoveras i Holland. Träbåtsbyggaren och varvsägaren i Strömstad, Peter Goksöyr som erhållit sin utbildning i Plymoth (UK) hade några år tidigare byggt en egen chris craft inspirerad träbåt på drygt 8 meter, Malou I. Namnet kom från döttrarna MArie och LOUise.

Denna båt brann upp under vinterförvaringen, och tyvärr insjuknade Peter i cancer. Han orkade inte bygga en ny båt utan åkte med försäkringspengarna till Holland och inhandlade Ariston 595. Ett par år efter Peters bortgång sålde döttrarna Malou II, se bilden från Strömstad.

jan martin 1
Ariston 595 hämtas i Strömstad 2011
jan martin 2
Malou II i båthuset på lyften

Vi har varit otroligt tacksamma att vi emottagits så väl i Riva Sweden och alla event (bara 12 Rivor i Finland, uppskattningsvis 7-8 i bruk) så vi har blivit det Finska gänget i klubben eftersom vi inte fått till någon klubb i Finland.

Ser fram emot att träffa fler medlemmar i samband med klubbens aktiva verksamhet.

Christine & Jan-Martin Börman

jan martin 3
Finska flickor gillar Riva (Christine 3:dje från höger)
jan martin 4
Ordning och reda i Finland, register på båtarna och 1,0 promille Max på sjön