Vår nyblivne medlem Pelle Andersson har precis i dagarna vänt sin Florida S. inför förestående botten- och fribordsrenovering. Notera den fiffiga skrovhållaren i fören och aktern som gör det lätt att rotera båten under arbetets gång.

Vi önskar honom all lycka under fortsatt arbete och ser fram mot fler bilder under arbetets gång samt givetvis, att få se Pelles båt i sjön på våra framtida möten!