Planeringen av nästa års Rivamöte i Sverige har kommit igång. Klart är att vi denna gång hamnar på Sveriges baksida, dvs Svenska ostkusten och Stockholms vackra skärgård.

Många av våra tidigare skärgårdsmöten har hållits i rakt östlig riktning från Stockholm eller i de södra delarna runt Nynäshamn. Nu får vi för första gången stifta bekantskap med skärgårdens nordligare delar i trakterna runt Norrtälje.

Att vi hamnar här beror till viss del på att vi nu har två bofasta klubbmedlemmar i området, då både Tobbe Strömberg och brorsan Sören numera bor i närområdet. Lokal kännedom är som vanligt en god grund för ett bra möte. Så här långt finns en tidplan på plats och en grundstomme för aktiviteterna, vilka ser ut som följer:

Bas för vårt möte: Marholmens hotell & konferens, 13 – 17 Juli (4 nätter)

13/7: Sjösättning och ”Come together” dinner
14/7: Utforskning av skärgården i Nord-östlig riktning . Dagen avslutas med BBQ.
15/7: Vi tar båtarna till Norrtälje gamla centrum och utforskar stan på egen hand under eftermiddagen.
16/7: Utforskning av skärgården söder om Norrtälje. Dagen avslutas med galamiddag och ”Price Giving”.
17/7: Avslutning med upptagning av båtarna.

Efter nyår återupptar planeringsgänget arbetet med detaljerna runt mötet. Framåt senvintern kan vi alltså förvänta oss en officiell inbjudan med alla detaljer på plats. Vi hoppas på full uppställning från ostsidan denna gång!

Här kan ni se en liten trailer för Marholmen: