Vi ställer ut på Båtmässan 2023 – Göteborg – 4-12 Feb

På Båtmässan i Göteborg 4-12 Feb kommer vi synas i träbåtsavdelningen. Huvudarrangör av träbåtsdelen är Västkustens båtförening där Rivaklubben kommer ingå som en underavdelning. Mycket av planeringen är redan gjord där 2 båtar från västkusten kommer att delta tillsammans med lite annat material.

Välkommen till Båtmässan 🚤 | 4-12 februari 2023 | Svenska Mässan (batmassan.se)